הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

תיקון וביטול רישומים ע"י חברות כרטיסי אשראי

חוזר בנושא

תיקון וביטול רישומים ע"י חברות כרטיסי אשראי

תאריך פרסום: 31/01/2001
מספר חוזר: 2030
מספר הוראה: 471
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 21/09/2023