הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

תיקון החוזה למתן שירותים בנקאיים בתקשורת

חוזר בנושא

תיקון החוזה למתן שירותים בנקאיים בתקשורת

תאריך פרסום: 29/05/2006
מספר חוזר: 2187
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 11/09/2023