הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הודעות ללקוחות בדבר השינוי בהסדר העמלות

חוזר בנושא

הודעות ללקוחות בדבר השינוי בהסדר העמלות

תאריך פרסום: 07/04/2008
מספר חוזר: 2231
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: עמלות
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 19/09/2023