הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

תקשורת של רואה חשבון מבקר עם הגורמים המופקדים על בקרת העל בתאגיד הבנקאי מיום 27/04/08

חוזר בנושא

תקשורת של רואה חשבון מבקר עם הגורמים המופקדים על בקרת העל בתאגיד הבנקאי מיום 27/04/08

תאריך פרסום: 27/04/2008
מספר חוזר: 2233
תחום: דיווח כספי
נושא: רואה החשבון המבקר
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 19/09/2023