הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

תקשורת של רואה חשבון מבקר עם הגורמים המופקדים על בקרת העל בתאגיד הבנקאי

חוזר בנושא

תקשורת של רואה חשבון מבקר עם הגורמים המופקדים על בקרת העל בתאגיד הבנקאי

תאריך פרסום: 10/03/2010
מספר חוזר: 2264
מספר הוראה: 303
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 19/09/2023