הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

דיווח על שלוחות מחוץ לישראל (דיווח לפיקוח על הבנקים הוראה 888C (תיקון להוראה 865))

חוזר בנושא

דיווח על שלוחות מחוץ לישראל (דיווח לפיקוח על הבנקים הוראה 888C (תיקון להוראה 865))

תאריך פרסום: 15/09/2010
מספר חוזר: 2276
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 14/09/2023