הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

עדכון הגילוי על איכות האשראי של חובות ועל הפרשה להפסדי אשראי

חוזר בנושא

עדכון הגילוי על איכות האשראי של חובות ועל הפרשה להפסדי אשראי

תאריך פרסום: 25/03/2012
מספר חוזר: 2331
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 14/09/2023