הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מועד אימוץ נושא 310-20 בקודיפיקציה בדבר "עמלות שאינן ניתנות להחזרה ועלויות אחרות"

חוזר בנושא

מועד אימוץ נושא 310-20 בקודיפיקציה בדבר "עמלות שאינן ניתנות להחזרה ועלויות אחרות"

תאריך פרסום: 30/07/2012
מספר חוזר: 2343
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 14/09/2023