הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הוראת שעה - יישום דרישות גילוי לפי נדבך 3 של באזל - גילוי בגין יחס כיסוי נזילות

חוזר בנושא

הוראת שעה - יישום דרישות גילוי לפי נדבך 3 של באזל - גילוי בגין יחס כיסוי נזילות

תאריך פרסום: 28/09/2014
מספר חוזר: 2433
מספר הוראה:
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 13/09/2023