הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

סגירת סניפי בנק וצמצום שירותי טלר

חוזר בנושא

סגירת סניפי בנק וצמצום שירותי טלר

תאריך פרסום: 09/01/2017
מספר חוזר: 2522
מספר הוראה: 400
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 07/09/2023