הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מדידה והלימות הון- הגישה הסטנדרטית - סיכון אשראי, מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים

חוזר בנושא

מדידה והלימות הון- הגישה הסטנדרטית - סיכון אשראי, מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים

תאריך פרסום: 13/11/2018
מספר חוזר: 2577
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 07/09/2023