הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הון פיקוחי - השפעת יישום כללי חשבונאות בנושא הפסדי אשראי צפויים

חוזר בנושא

הון פיקוחי - השפעת יישום כללי חשבונאות בנושא הפסדי אשראי צפויים

תאריך פרסום: 01/12/2020
מספר חוזר: 2635
מספר הוראה: 299
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 06/09/2023