הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

דיווח על אירועי כשל טכנולוגי ואירועי סייבר

חוזר בנושא

דיווח על אירועי כשל טכנולוגי ואירועי סייבר

תאריך פרסום: 29/12/2020
מספר חוזר: 2643
מספר הוראה: 357
תחום: טכנולוגיה וחדשנות
נושא: סיכוני טכנולוגיית המידע, אבטחת מידע והגנת סייבר
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 06/09/2023