הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

התאמות נוספות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה)

חוזר בנושא

התאמות נוספות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה)

תאריך פרסום: 10/01/2021
מספר חוזר: 2648
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 19/02/2024