הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הוראות מעבר לשנת 2021

חוזר בנושא

הוראות מעבר לשנת 2021

תאריך פרסום: 18/01/2022
מספר חוזר: 2686
מספר הוראה: 690-21.1-21.10
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 06/09/2023