הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

תקן חשבונאות מספר 13 ( מתוקן ) בדבר "השפעות השינויים בשערי החליפין של מטבע חוץ"

מכתב בנושא

תקן חשבונאות מספר 13 ( מתוקן ) בדבר "השפעות השינויים בשערי החליפין של מטבע חוץ"

תאריך פרסום: 18/08/2008
מספר מכתב: 200838
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 30/11/2023