הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הנחיות והבהרות בנושא דיווח כספי על זכויות עובדים- יישום לראשונה של הנחיות לגבי מדידת הטבות צפויות מעבר לתנאים החוזיים

מכתב בנושא

הנחיות והבהרות בנושא דיווח כספי על זכויות עובדים- יישום לראשונה של הנחיות לגבי מדידת הטבות צפויות מעבר לתנאים החוזיים

תאריך פרסום: 09/05/2011
מספר מכתב: 201113
תחום: דיווח כספי
נושא: זכויות עובדים
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 30/11/2023