הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הנחיות והבהרות בנושא דיווח כספי על זכויות עובדים- דחיית מועד היישום לראשונה של ההנחיות לגבי מדידת הטבות צפויות מעבר לתנאים החוזיים

מכתב בנושא

הנחיות והבהרות בנושא דיווח כספי על זכויות עובדים- דחיית מועד היישום לראשונה של ההנחיות לגבי מדידת הטבות צפויות מעבר לתנאים החוזיים

תאריך פרסום: 23/05/2011
מספר מכתב: 201117
תחום: דיווח כספי
נושא: זכויות עובדים
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 30/11/2023