הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מסגרת באזל III - יחסי הון ליבה מינימליים

מכתב בנושא

מסגרת באזל III - יחסי הון ליבה מינימליים

תאריך פרסום: 28/03/2012
מספר מכתב: 201205
תחום: אסדרה יציבותית
נושא: הלימות ההון ומינוף
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 30/11/2023