הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

קרן להחזר מע"מ לבנקים בגין ערבויות בהתאם לחוק המכר בפרויקטים לבנייה למגורים

מכתב בנושא

קרן להחזר מע"מ לבנקים בגין ערבויות בהתאם לחוק המכר בפרויקטים לבנייה למגורים

תאריך פרסום: 27/01/2013
מספר מכתב: 201307
תחום: אסדרה יציבותית
נושא: הלימות ההון ומינוף
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 30/11/2023