הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

אימוץ עדכונים לכללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב- הפרשות להפסדי אשראי צפויים והוראות נוספות

מכתב בנושא

אימוץ עדכונים לכללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב- הפרשות להפסדי אשראי צפויים והוראות נוספות

תאריך פרסום: 28/03/2018
מספר מכתב: 201805
תחום: דיווח כספי
נושא: CECL
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 28/11/2023