הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

גישת הדירוגים הפנימיים לסיכון אשראי

שם ההוראה

גישת הדירוגים הפנימיים לסיכון אשראי

תאריך פרסום: 21/10/2015
מספר הוראה: 204
מספר חוזר: 2485
תחום: אסדרה יציבותית
נושא: הלימות ההון ומינוף
גרסה מס' חוזר מס' הורדת הקובץ
1 2268
2 2380
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 10/04/2024