הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים

שם ההוראה

מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים

תאריך פרסום: 30/07/2023
מספר הוראה: 313
מספר חוזר: 2754
תחום: אסדרה יציבותית
נושא: סיכון אשראי
גרסה מס' חוזר מס' הורדת הקובץ
21 2701
20 2684
19 2628
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 26/06/2024