הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

עקרונות לניהול אפקטיבי של סיכונים פיננסיים שקשורים לאקלים

שם ההוראה

עקרונות לניהול אפקטיבי של סיכונים פיננסיים שקשורים לאקלים

תאריך פרסום: 18/06/2024
מספר הוראה: 345
מספר חוזר: 2783
תחום: אסדרה יציבותית
נושא: סיכונים סביבתיים

בשנים האחרונות גוברת המודעות בארץ ובעולם לסיכונים הפיננסיים שקשורים לשינויי אקלים, ולהשלכות החמורות שעלולות להיות להתממשות שלהם על יציבות התאגיד הבנקאי, המערכת הבנקאית או הכלכלה הריאלית. בעקבות זאת, תהליך ההפנמה של הסיכונים הפיננסיים שקשורים לאקלים בא לידי ביטוי בעלייה משמעותית בהיקף האסדרה האקלימית בעולם. המאסדרים הפיננסים משקיעים מאמצים בפיתוח עקרונות להתמודדות נאותה של המערכות הפיננסיות עם סיכוני האקלים ואמצעים להפחתת הסיכונים. הוראה זו בנושא "עקרונות לניהול אפקטיבי של סיכונים פיננסיים שקשורים לאקלים" קובעת עקרונות על פיהם נדרשים התאגידים הבנקאיים לפעול כדי לנהל בצורה מיטבית את חשיפתם לסיכונים פיננסיים שקשורים לאקלים, והיא מבוססת על מסמך שפרסמה ועדת באזל ביוני 2022.

גרסה מס' חוזר מס' הורדת הקובץ
1 2747
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 19/06/2024