הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

פקדונות ללא תנועה וחשבונות שבעליהם נפטרו

שם ההוראה

פקדונות ללא תנועה וחשבונות שבעליהם נפטרו

תאריך פרסום: 30/09/2021
מספר הוראה: 443
מספר חוזר: 2669
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: חשבונות ללא תנועה
גרסה מס' חוזר מס' הורדת הקובץ
1 2632
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 30/04/2024