הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

גישת הפיקוח

אגף הפיקוח על מערכות התשלומים פועל בגישה המאזנת בין הצורך בשמירה על יציבותן של מערכות התשלומים, לבין הצורך בקידום יעילות פעילותן של המערכות ויעילותם של אמצעי התשלום, לטובת המשק והציבור.

אגף הפיקוח יבחן ויעריך כל מערכת תשלומים בהתייחס לפרופיל הסיכון שלה, מחד, ויפעל בגישה הוליסטית מול כלל מערך התשלומים, מאידך. בהתאם לכך יקבע אגף הפיקוח את ההוראות החלות על מערכות התשלומים המבוקרות ביחד ולחוד.

הפיקוח על מערכות תשלומים דוגל בעבודה מבוססת ערכים ונותן דגש, בין היתר, לערכים הבאים:

שקיפות – עבודת הפיקוח על מערכות תשלומים תבוצע בשקיפות כלפי השוק ולשם כך יפרסם הפיקוח מסמכי מדיניות, גילויי דעת ודוחות תקופתיים אודות פעילותו;

מקצועיות – עבדותו של הפיקוח תבוצע במקצועיות, בכל סוגיה ובכל נושא שיגיע לשולחנו. לשם כך יבחן הפיקוח בעבודתו חלופות שונות לכל פתרון, עלויות, ויבצע סקירה בינלאומית;

התייעצות – התחשבות בהעדפות ובצרכי השחקנים והשוק;

להיות מוביל שוק;

קידום צרכי השוק והמשתתפים.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 14/08/2023