הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

דוח כספי שנתי - חלק ב' - מאזן - נכסים

שם ההוראה

דוח כספי שנתי - חלק ב' - מאזן - נכסים

תאריך פרסום: 19/10/2023
מספר הוראה: 632
מספר חוזר: 2756
תחום: דיווח כספי
נושא: CECL
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 13/12/2023