הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

נספח י' – תהליך קביעת ההפרשה להפסדי אשראי ודרישות תיעוד

שם ההוראה

נספח י' – תהליך קביעת ההפרשה להפסדי אשראי ודרישות תיעוד

תאריך פרסום: 19/10/2023
מספר הוראה: 637F (637-91-110.1)
מספר חוזר: 2756
תחום: דיווח כספי
נושא: CECL
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 13/12/2023