הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

"דוגמאות לסוגיות שעלו בביקורות שערך הפיקוח על הבנקים בנושא "חיתום וסיווג אשראי לנדל"ן

שו"ת בנושא

"דוגמאות לסוגיות שעלו בביקורות שערך הפיקוח על הבנקים בנושא "חיתום וסיווג אשראי לנדל"ן

תאריך פרסום: 15/05/2022
מספר השו"ת: 202222
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/09/2023