הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

יישום הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 421, בנושא הפחתה או תוספת בשיעורי ריבית

שו"ת בנושא

יישום הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 421, בנושא הפחתה או תוספת בשיעורי ריבית

תאריך פרסום: 24/04/2014
מספר השו"ת: 2014qa421
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 05/09/2023