הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

ניהול מאגר נתוני אשראי

ופיקוח ואסדרה של מערך השיתוף בנתוני אשראי

בנק ישראל הקים את מערכת נתוני אשראי ומנהל אותה מתוקף חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2016 כחלק מהצעדים לקידום התחרות בשוק האשראי בישראל.

במסגרת זו פועל הממונה על שיתוף בנתוני אשראי שמתוקף תפקידו מפקח ומסדיר את פעילותם של משתתפי המערכת:

מקורות מידע, משתמשים בנתוני אשראי, לשכות אשראי, מיופי כוח בתמורה ולשכות מידע על עוסקים.

המערכת אוספת נתונים לגבי התחייבויות האשראי של יחידים, אזרחי ותושבי ישראל, וכן לגבי אופן הפירעון של התחייבויות אלה.

מקורות המידע שמדווחים את הנתונים למערכת הם בעיקר גופים שעוסקים במתן אשראי, למשל: בנקים, חברות כרטיסי אשראי או נותני אשראי חוץ בנקאי, וכן רשויות ציבוריות שונות: כונס הנכסים הרשמי, לשכות ההוצאה לפועל ומדור חשבונות מוגבלים שבבנק ישראל.

המטרות שלשמן נחקק החוק והוקמה מערכת נתוני אשראי הן:

  • הגברת התחרות בשוק האשראי הקמעונאי.
  • הרחבת הנגישות לאשראי.
  • צמצום ההפליה במתן אשראי והפערים הכלכליים.
  • יצירת בסיס מידע לא מזוהה שישמש את בנק ישראל לשם ביצוע תפקידיו​
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 06/05/2024