הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

בנק ישראל למען הקהילה

​העסקת עובדים עם מוגבלות

החברה הישראלית מורכבת מפרטים שונים ומגוונים במוצאם, בדתם, ביכולותיהם, בתרבותם ובגילם. בנק ישראל פועל באופן שוטף להביא לעלייה במספר העובדים בו הנמנים עם האוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם, ונרתם לשילוב אנשים המתמודדים עם מוגבלות בארגון, בהתאם לכישוריהם, כחברים שווים בקהילה. בנק ישראל שם לו למטרה להגדיל את מספר העובדים הנמנים על אוכלוסיות הגיוון בתפקידים שונים ולשם כך, מתבצעות מגוון פעולות אקטיביות על ידי הבנק.
בנק ישראל פועל ליישום הוראות חוק שוויון לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 (להלן: החוק) והתקנות שהותקנו מכוחו. זאת, תוך עמידה ביעדים שנקבעו להשגת ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות במקום העבודה.

העסקת עובדים עם מוגבלות בבנק ישראל

אנו בבנק ישראל מכירים בחשיבות הרבה ובתרומה לארגון בעת העסקת אוכלוסייה מגוונת. הפעולות היזומות המגוונות אשר מבוצעות על ידי הבנק נושאות פרי ומציגות עלייה במספר העובדים המועסקים בבנק המשתייכים לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם. כתוצאה משילוב אוכלוסייה מגוונת נתרמים הארגון ועובדיו במקצועיות, חדשנות ויצירתיות.

כחלק מיישום תיקון 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח- 1988, אשר נועד לקדם העסקה של עובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים וקובע את יעד הייצוג ההולם (5%), בנק ישראל שם לו ליעד להעלות את מספר העובדים עם מוגבלות הנמנים עם עובדיו ולשם כך נושא חשוב זה נכנס לתכניות העבודה השנתיות של הבנק.

לצורך קידום הנושא, מפורסמת מדי שנה  תכנית שנתית להעסקת עובדים עם מוגבלות בבנק ישראל.

עיקר הפעולות שבוצעו בשנת 2022 לקידום הנושא:

נכון ליום כתיבת המסמך, בשנת 2022 נקלטו 2 עובדים למניין העובדים עם מוגבלות.

 1. שילוב מלווים תעסוקתיים בתהליכי גיוס של עובדים עם מוגבלות.
 2. התאמת תהליך הגיוס, על כל שלביו, למועמדים עם מוגבלות.
 3. הפעלת מנגנון העדפה מתקנת למועמדים אשר דיווחו בהתאם בטופס הגשת המועמדות.
 4. פרסום משרות ייעודיות לאנשים עם מוגבלות.
 5. פרסום כלל המשרות החיצוניות לרשימות תפוצה של ארגונים המתמחים בשילוב, ליווי והשמת עובדים עם מוגבלות.
 6. הגברת המודעות ויצירת מחוברות לנושא בקרב עובדי הבנק באמצעות הרצאות בנושא.

תכנית שנתית להעסקת עובדים עם מוגבלות לשנות 2023:

 • העלאת מספר המשרות הייעודיות לאנשים עם מוגבלות.

 • העמקת שיתופי פעולה והרחבת מספר הגורמים אשר יסייעו באיתור מועמדים עם מוגבלות.

 • קיום מפגשי העשרה והכשרה למנהלים ולעובדים וכן לעובדי משאבי אנוש.

 • חיזוק אקלים ארגוני מכיל ומשלב באמצעות הרצאות רלוונטיות ופרסום תוכן אינפורמטיבי בקרב עובדי הבנק.

תכנית זו נקבעה לאור הנתונים המפורסמים באתר שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות המתייחסים למידת הייצוג ההולם בבנק ישראל לשנת 2022, לפיהם בנק ישראל עומד בהוראות החוק בשיעור נמוך.

אנו מזמינים מועמדים עם מוגבלות משמעותית לשלוח לנו קו"ח למשרות המתפרסמות בעמוד הקריירה של בנק ישראל בכתובת: https://careers.boi.org.il .

לכל פנייה בנושא, ניתן לייצור קשר ישיר עם הילה לוי , הממונה על הגיוון התעסוקתי ותעסוקת אנשים עם מוגבלות בטלפון 02-6552147 או במייל hila.elkayam@boi.org.il .

 

פורום התנדבות

​פורום ההתנדבות של בנק ישראל הוקם ביולי 2012, לאחר שעובדים הביעו רצון לתרום לקהילה באופן מאורגן. בפעילויותיו משתתפים עובדים וגמלאים של המחלקות והחטיבות השונות, העובדים עוסקים בהן מחוץ לשעות העבודה, נוסף למילוי תפקידיהם המקצועיים בבנק ישראל. מסגרות ההתנדבות מגוונות ונוגעות לאוכלוסיות רבות בחברה הישראלית, ולכן המתנדבים יכולים לבחור בפרויקטים שמתאימים להם.

את הפורום מנהלים ומפעילים עובדי הבנק, והוא מקבל גיבוי מהחטיבה למשאבי אנוש ומנהל. גיבוי זה בא לידי ביטוי בכך שמנהלת החטיבה ושניים מעובדיה שותפים בפורום, ובכך שההתנדבות מקבלת במה בפעילויות רבות של הבנק, כגון כנסים, קורסים, ועוד.

חזון הפורום:

 1. לתרום לשגשוג ישראל ולצמצום הפערים בה גם דרך אפיקים חוץ-מקצועיים.
 2. להגביר את המחויבות לארגון באמצעות מפגש בלתי אמצעי עם השליחות החברתית שלו.
 3. ליצור מעגלי נתינה – מסגרות פעילות שמאפשרות למשתתפים לתרום ולהיתרם.

מטרותיו העיקריות של הפורום:

 1. להושיט יד לאוכלוסיות מוחלשות בחברה הישראלית ולסייע להן במגוון תחומים.
 2. להדק את הקשרים בין העובדים, עובדי החוץ והגמלאים, לפעול לגיבושם באמצעות העשייה המשותפת, וליצור בקרבם גאוות יחידה.
 3. לחשוף את עובדי הבנק ליופי ולסיפוק הכרוכים בנתינה.

התנדבויות הפורום כיום:

 1. התנדבות במקלט לנשים מוכות.
 2. התנדבות עם בני הגיל השלישי בקרב עולי אתיופיה.
 3. חינוך פיננסי לתלמידי תיכון.
 4. תרומות ציוד ותרופות.
 5. פעילויות במועדי ישראל.

הפרויקטים שהפורום הפעיל בעבר:

 1. סיוע במיצוי זכויותיהם של ניצולי שואה.
 2. פרויקט "לדורות" - תיעוד קורותיהם של ניצולי השואה.
 3. פרויקט פנים - תיעוד קורותיהם של ניצולי השואה.
 4. ביקורים תדירים בבית אבות ציבורי בתל אביב.


למידע נוסף ניתן לפנות לכתובת: VolunteeringForum@boi.org.il