הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

טריוויה: בנק ישראל ותפקידיו

מי עומד בראש בנק ישראל?

light bulb
כדאי לדעת! המילה "נגיד" לקוחה מן המקורות. בספר דברי הימים א (כ"ו 24) נזכר אדם בשם שבואל בן גרשום בן משה, שהיה "נגיד על האוצרות" כלומר ממונה על האוצרות, מה שמתאים גם לתיאור תפקידו של נגיד בנק ישראל כיום.
1/10

בנק ישראל נקרא גם

light bulb
כדאי לדעת! המילה "ממלכה" היא שם נרדף למילה "מדינה", ובנק ישראל, שהוא הבנק של המדינה, נקרא גם הבנק המרכזי, כפי שנהוג במדינות רבות בעולם.
2/10

למי מותר להנפיק כסף במדינת ישראל?

light bulb
כדאי לדעת! החוק המסדיר את פעילות בנק ישראל (חוק בנק ישראל התש"ע – 2010) קובע כי הבנק הוא הגורם היחידי המוסמך להנפיק כסף במדינת ישראל, וכי שום אדם זולתו לא יוציא ולא יפיץ שטרי כסף, מעות או כל תחליף מטבע.
3/10

מה נכלל במסגרת התפקידים והמטרות שלבנק ישראל?

light bulb
כדאי לדעת! חוק בנק ישראל קובע מגוון מטרות ותפקידים לבנק המרכזי. נוסף על אלו שצוינו לעיל ניתן להוסיף בין היתר גם תמיכה בצמיחה, תעסוקה, וצמצום פערים חברתיים, פיקוח על מערכת הבנקאות, החזקה וניהול יתרות מטבע החוץ של המדינה ועוד.
4/10

אילו מהתפקידים הבאים הוא מתפקידיו של בנק ישראל?

light bulb
כדאי לדעת! החקיקה היא באחריות הכנסת; המסים ותקציב המדינה הם באחריות הממשלה ומשרד האוצר, שהוא משרד ממשלתי.
5/10

מי היה הנגיד הראשון של בנק ישראל?

light bulb
כדאי לדעת! דוד הורוביץ שימש בתפקידו 17 שנים, יותר מכל נגיד שבא אחריו. כיום קובע חוק בנק ישראל כהונה מקסימלית של עשר שנים של נגיד בנק ישראל
6/10

מי ממנה את הנגיד?

light bulb
כדאי לדעת! מינוי נגיד הבנק מוסדר בחוק בנק ישראל התש"ע-2010.
7/10

מה מעמדו של בנק ישראל?

light bulb
כדאי לדעת! בנק ישראל אינו גוף פרטי; הוא לא פועל על פי שיקולים עסקיים, והוא גם אינו חלק מהממשלה. מעמדו העצמאי חיוני למילוי תפקידיו בצורה המקצועית והטובה ביותר.
8/10

מהי מטרתו המרכזית של בנק ישראל (כפי שקובע חוק בנק ישראל)?

light bulb
כדאי לדעת! לבנק ישראל מגוון מטרות ותפקידים, הקבועים בחוק בנק ישראל. החוק קובע גם מהי המטרה המרכזית, והיא שמירה על יציבות המחירים, כלומר שלא תהיה אינפלציה גבוהה מיעד האינפלציה, שאותו קובעת הממשלה בהתייעצות עם הנגיד.
9/10

לכמה זמן ממונה הנגיד?

light bulb
כדאי לדעת! חוק בנק ישראל עודכן בשנת 2010, ובו נקבעה המגבלה לתקופת כהונתו של הנגיד. בחוק הקודם, שחוקק בשנת 1954, לא נקבעה מגבלה על אורך כהונת הנגיד.
10/10

כל הכבוד!

ענית נכון על מתוך 10

סיימת את הטריוויה. 

;
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 17/04/2023