הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS
מספר: H1023
תאריך פרסום: 23/03/2020
תאריך עדכון: 30/01/2023

התקשרות עם החברה כספק יחיד לצורך תחזוקת מרכזיות טלפונים בבנייני בנק ישראל בתל אביב. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות לאחר שלפרסום ההתקשרות הוגשה הסתייגות אחת מהציבור, והתקבל אישור המנכ"ל​

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 23/03/2020
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 30/01/2023