הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

H1056

מספר: H1056
תאריך פרסום: 03/08/2022
תאריך עדכון: 23/01/2023

אוש​רה התקשרות עם החברה שזכתה במכרז חשכ"ל 2019/נס01

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 03/08/2022