הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

H1059

מספר: H1059
תאריך פרסום: 29/09/2022
תאריך עדכון: 23/01/2023

​אושרה התקשרות עם ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ לצורך מתן שירותי ניהול ותפעול ספורטיאדה 2022

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 29/09/2022