הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

H1063

מספר: H1063
תאריך פרסום: 06/11/2022
תאריך עדכון: 23/01/2023

​ועדת המכרזים אישרה התקשרות עם מתכנן לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים בענף התכנון בדרך של בחירה ממאגר מתכננים

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 06/11/2022