הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS
מספר: H1064
תאריך פרסום: 28/01/2021
תאריך עדכון: 23/01/2023

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק יחיד לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 28/01/2021