הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

H1068

מספר: H1068
תאריך פרסום: 07/03/2021
תאריך עדכון: 23/01/2023

​אושרה התקשרות המשך עם החברה שזכתה במכרז מרכזי של החשכ"ל בתנאים זהים לאלו של מכרז החשכ"ל

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 07/03/2021