הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS
מספר: H1080
תאריך פרסום: 25/05/2021
תאריך עדכון: 23/01/2023

​התקשרות עם חברות, שזכו במכרז מרכזי של החשכ"ל, לאספקת מכונות להפקת מסמכים בתנאים זהים לאלה של מכרז החשכ"ל

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 25/05/2021