הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS
מספר: H1082
תאריך פרסום: 28/06/2021
תאריך עדכון: 23/01/2023

​אושרה התקשרות עם החברה שזכתה במכרז מרכזי של החשכ"ל, לרכישת רכב בתנאים זהים לאלה של מכרז חשכ"ל

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 28/06/2021