הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS
מספר: H1085
תאריך פרסום: 09/09/2021
תאריך עדכון: 23/01/2023

ועדת​ המכרזים מאשרת התקשרות בפטור ממכרז לצורך קיום כנס ידע

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 09/09/2021