הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS
מספר: H1132
תאריך פרסום: 01/03/2022
תאריך עדכון: 23/01/2023

אושרה התקשרות עם החברה שתזכה במכרז מרכזי של החשכ"ל לאספקת שירותי גניזה בתנאים זהים לאלה של מכרז החשכ"ל​​

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 01/03/2022