הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS
מספר: H1141
תאריך פרסום: 14/04/2022
תאריך עדכון: 23/01/2023

אושרה התקשרות עם החברות שנבחרה בהליך תחרותי, למתן שירותים משפטיים בתחום הרכש, המכרזים והמשפט המנהלי​

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 14/04/2022