הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS
מספר: H1144
תאריך פרסום: 08/06/2022
תאריך עדכון: 23/01/2023

​ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק יחיד לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית.​

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 08/06/2022