הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS
1

מהו מק"ם?

מק"ם (מילווה קצר מועד) הוא נייר ערך שמונפק על-ידי של בנק ישראל שמועד פירעונו הוא עד שנה. הנייר מונפק בניכיון, כך שבסוף התקופה משולם הערך הנקוב של הנייר. 

2

מהם יתרונות המק"ם?

 

  • נחשב לאפיק השקעה חסר סיכון לזמן קצר, עם תשואה ידועה מראש. 

  • המק"ם הוא נכס סחיר וניתן לרכוש ולמכור אותו בכל יום מסחר בבורסה לניירות ערך. 
3

איך משקיעים במק"ם?


פותחים חשבון ניירות ערך בבנק או בבית השקעות[1], מפקידים את הסכום הנדרש ונותנים הוראת קנייה.

את המק"ם ניתן לרכוש בעת ההנפקה (שוק ראשוני) ולהחזיק בו עד הפקיעה (בתום תקופה של עד שנה) וניתן גם לרכוש ולמכור אותו בבורסה (שוק משני) בכל יום מסחר.

 

[1] שהוא חבר מסלקת בורסה. כלומר גוף שמבצע קניה ומכירה בניירות ערך שנסחרים בבורסה.

4

מה עוד כדאי לדעת על המק"ם?

 

  • קיימות 12 סדרות בכל עת, בכל חודש נפרעת סדרת מק"ם ומונפקת סדרה חדשה במקומה.

  • המיסוי על רווח הון ממק"ם הוא 15%. 

  • התשואה על המק"ם נגזרת מציפיות השוק לריבית בנק ישראל בטווחים השונים. כך לדוגמה, במידה והתשואה על המק"ם לשנה נמוכה מריבית בנק ישראל הנוכחית ניתן להבין מכך שהשוק צופה ירידה בשיעור הריבית בטווח של שנה. 
  • המק"ם משמש כלי לניהול המדיניות המוניטרית.

 

 

 

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 29/08/2023