הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

ריבית ממוצעת בסיסית בחח"ד (פריים)

ריבית ממוצעת בסיסית בחח"ד (פריים)

נתון ממוצע חודשי משוקלל לפי מספר הימים בהם הריבית הייתה בתוקף.
המקור: דיווחי שלושת הבנקים הגדולים למפקח על הבנקים.

ריבית בסיסית בחח"ד

להנחיות נגישות לצפייה בגרף זה יש לבקר בעמוד הנחיות נגישות לגרפים
סגור