הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

וועדה לתכנון שטרי כסף, מעות ומטבעות זיכרון

הרכב הוועדה

הוועדה מייעצת לנגיד/ה בכל הקשור לבחירת הנושאים, המוטיבים והעיצוב של שטרי הכסף, המעות ומטבעות הזיכרון, וחבריה מתמנים בידי הנגיד/ה. עם חבריה נמנים מומחים בתחומי המשפט, הארכיאולוגיה, הנומיסמטיקה, האמנות, החינוך, המקרא ועוד, וכן עיתונאים, אדריכלים ומעצבים. הוועדה פועלת ב​התנדבות ובראשה עומד שופט בית המשפט העליון בדימוס מר יעקב טירקל.

 

החברים המכהנים הם:

השופט בדימוס, אליעזר ריבלין, יו"ר

גב' סיון אלבו בן חור

ד"ר שלמה אלון

ד"ר שמחה גתהון

פרופ' תמר דיין

פרופ' עלי ותד

גב' חנה אילן יונס

פרופ' עוזי ליבנר

פרופ' דוד רוזנטל

 

נציגי החברה המשווקת ונציגים נוספים מטעמה, משתתפים בישיבות הוועדה כמשקיפים.

לצד הוועדה פועלת ועדת משנה, מקרב חברי המליאה. ועדת המשנה מסייעת למחלקת המטבע בהנחיית האמנים להכנת העיצוב הסופי של המטבע או השטר, בכפיפות להחלטות ועדת המליאה.

​​

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/05/2024