הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

סיכום דיוני הוועדה המוניטרית

סינון

שנה / תקופה

סיכום דיוני הוועדה המוניטרית

150
27/05/2024

דיווח על הדיונים המוניטריים שנערכו בבנק ישראל בנושא ניהול יתרות מטבע החוץ

19/05/2024

דוח רבעוני לשר האוצר על ניהול היתרות (הרבעון הראשון של שנת 2024)

28/03/2024

ניהול יתרות מטבע החוץ - דוח שנתי לממשלה ולוועדת הכספים של הכנסת על יתרות מטבע החוץ

28/03/2024

דוח רבעוני לשר האוצר על ניהול היתרות (הרבעון הרביעי של שנת 2023)

28/03/2024

דוח רבעוני לשר האוצר על ניהול היתרות (הרבעון הרביעי של שנת 2023)

15/01/2024

ניהול יתרות מטבע החוץ - הקצאת נכסים בסמן הוועדה המוניטרית לשנת 2024

18/12/2023

דיווח על הדיון המוניטרי שנערך בבנק ישראל בנושא צו בנק ישראל (חובות דיווח של קרנות נאמנות) התשע"ה 2015

03/12/2023

דיווח על הדיון המוניטרי שנערך בבנק ישראל בנושא הגדלת המכסה של ישראל בקרן המטבע (IMF)

27/11/2023

דיווח על הדיון המוניטרי שנערך בבנק ישראל בנושא ניהול יתרות מטבע החוץ דוח רבעוני לשר האוצר על ניהול היתרות (הרבעון השלישי של שנת 2023)

06/11/2023

דיווח על הדיון המוניטרי שנערך בבנק ישראל בנושא אישור התוכנית המוניטרית להקלת תנאי האשראי לעסקים קטנים וזעירים 06.11.2023

1