הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

הודעות לעיתונות

ריבית בנק ישראל
4.75%
מועד ההחלטה הבא: 10/07/2023
אינפלציה
5.0%
ב-12 החודשים האחרונים
אגף דוברות והסברה כלכלית

אגף דוברות והסברה כלכלית

האגף לדוברות והסברה כלכלית, שבראשו עומד דובר הבנק, אחראי להסברת פעולות הבנק באמצעות פרסום מידע, פרסום הודעות לעיתונות, עריכת מסיבות עיתונאים, קיום ריאיונות ועוד. האגף מפרסם הודעות לעיתונות בנושאים שונים הקשורים לפעילות הבנק, הן בתדירות קבועה (חודשית, רבעונית ושנתית) והן בעקבות אירועים חד-פעמיים. ההודעות נשלחות לתקשורת באמצעים שונים ומופיעות במקביל באתר האינטרנט של הבנק בשפות עברית, אנגלית וערבית. נוסף על ההסברה הכלכלית היזומה מטפל האגף בפניות רבות שמגיעות לבנק מדי יום מעיתונאים ומגופי תקשורת בארץ ובחו"ל

סינון

חיפוש חופשי
נושא
סוג פרסום
שנה / תקופה

הודעות לעיתונות

5346
24/05/2023
שידור חי
24/05/2023
  • פרסומים סטטיסטיים
המדד המשולב לחודש אפריל עלה ב-0.12%
24/05/2023
סקירת מערכת הבנקאות בישראל - שנת 2022
22/05/2023
  • הודעת ריבית
הוועדה המוניטרית החליטה ב-22/05/2023 להעלות את הריבית ב-0.25 נקודות האחוז לרמה של 4.75%
18/05/2023
  • הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים
הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים
17/05/2023
  • הוראות רגולטריות
הפיקוח על הבנקים פרסם היום טיוטת עדכון להוראה בנושא "תנאי היוותרות בחיים וטיפול בהתחייבויות קיימות בפטירה". מטרות העדכון הן הגברת רמת המודעות של שותפים בחשבון לקיומו של תנאי "היוותרות בחיים" בהסכמי פתיחת חשבון ולמשמעויותיו, וסיוע לשותפים שנותרו בחיים לפעול להסדרת התחייבויות קיימות באמצעי התשלום שהונפקו לשימוש השותף שנפטר.
17/05/2023
תיבה מתוך הסקירה השנתית של מערכת הבנקאות לשנת 2022 שתפורסם בקרוב: בנקאות פתוחה
15/05/2023
תיבה מתוך הסקירה השנתית של מערכת הבנקאות לשנת 2022 שתפורסם בקרוב: סקר הערכה בנושא ניהול סיכון האקלים במערכת הבנקאות הישראלית
14/05/2023
תיבה מתוך הסקירה השנתית של מערכת הבנקאות לשנת 2022 שתפורסם בקרוב: סקירת העלייה בסכום ההחזר החודשי של הלוואות לדיור והגורמים להם
10/05/2023
משלחת קרן המטבע הבינלאומית הגישה היום סיכום ראשוני של הדו"ח על כלכלת ישראל לשנת 2022
10/05/2023
  • מחקרים
מחקר בבנק ישראל: בחינת התועלות המקרו-כלכליות הגלומות בהתחדשות עירונית
08/05/2023
  • מצגות וחומרים לועדות הכנסת
עמדת בנק ישראל על סעיף "ריבית פיקדונות" שבחוק נותני שירותי תשלום
07/05/2023
  • כנסים מצולמים/וובינרים
צעדי בנק ישראל לשיפור ממשקי העולים מרוסיה ואוקראינה עם המערכת הבנקאית והנגשתם לציבור.
1