הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הודעות לעיתונות

אגף דוברות והסברה כלכלית

אגף דוברות והסברה כלכלית

האגף לדוברות והסברה כלכלית, שבראשו עומד דובר הבנק, אחראי להסברת פעולות הבנק באמצעות פרסום מידע, פרסום הודעות לעיתונות, עריכת מסיבות עיתונאים, קיום ריאיונות ועוד. האגף מפרסם הודעות לעיתונות בנושאים שונים הקשורים לפעילות הבנק, הן בתדירות קבועה (חודשית, רבעונית ושנתית) והן בעקבות אירועים חד-פעמיים. ההודעות נשלחות לתקשורת באמצעים שונים ומופיעות במקביל באתר האינטרנט של הבנק בשפות עברית, אנגלית וערבית. נוסף על ההסברה הכלכלית היזומה מטפל האגף בפניות רבות שמגיעות לבנק מדי יום מעיתונאים ומגופי תקשורת בארץ ובחו"ל

סינון

חיפוש חופשי
נושא
סוג פרסום
שנה / תקופה

הודעות לעיתונות

5585
21/05/2024
  • פרסומים סטטיסטיים
הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים
21/05/2024
  • נאומים
דברי המפקח על הבנקים במסיבת העיתונאים בנושא "סקירת מערכת הבנקאות לשנת 2023"
21/05/2024
סקירת מערכת הבנקאות בישראל - שנת 2023
19/05/2024
  • חומרים בנושאי חקיקה וכנסת
מכתב לחברי מליאת רשות ניע בעניין שמירת כספי הלקוחות מנהל האגף הפיננסי בחטיבת המחקר בבנק ישראל
15/05/2024
תיבה מתוך סקירת מערכת הבנקאות בישראל לשנת 2023 שתפורסם בקרוב: לקחים מכשלי הבנקים בארה"ב בחודשים מרץ-מאי 2023
15/05/2024
תיבה מתוך סקירת מערכת הבנקאות בישראל לשנת 2023 שתפורסם בקרוב: התפתחות האשראי בענף הבינוי והנדל"ן
12/05/2024
הקצאת קודי זיהוי לספקי שירותי תשלום חוץ בנקאיים- אישור הקצאת קודי זיהוי עבור- חברת גי אם טי טק אינוביישן בע"מ (GMT) וחברת וי צ'ק בע"מ (V-CHECK)
12/05/2024
  • עיצומים כספיים
הפיקוח על הבנקים הטיל עיצום כספי בסך 700,000 ש"ח על חברת ישראכרט בשל שימוש בטכנולוגיה לזיהוי ואימות חזותיים מרחוק לפתיחת חשבון מקוון, ללא קבלת היתר מהפיקוח על הבנקים
12/05/2024
תיבה מתוך סקירת מערכת הבנקאות בישראל לשנת 2023 שתפורסם בקרוב: ניתוח ביצועי הפיקדונות במגזר משקי הבית
08/05/2024
תיבה מתוך סקירת מערכת הבנקאות בישראל לשנת 2023 שתפורסם בקרוב: מתווים להקלות על נטל האשראי והעמלות
08/05/2024
  • פרסומים סטטיסטיים
המסחר בשוק מטבע החוץ ברביע הראשון של שנת 2024
08/05/2024
"ישראל ביחד" – בנק ישראל מנפיק מטבע זיכרון בסדרת יום העצמאות
07/05/2024
  • פרסומים סטטיסטיים
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אפריל 2024
1